HƯỚNG DẪN LÀM BCTC HỢP NHẤT

  • Thread starter tuệ tít
  • Ngày gửi
T

tuệ tít

Sơ cấp
24/12/18
6
0
1
31
#1
Em đang làm bctc hợp nhất mà khó quá. Có anh/ chị nào đã làm hướng dẫn e với ạ. E cộng ngang các chỉ tiêu trên bảng cân đối mà nó ko cân.
Nhờ các anh/chị giúp e với a.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,130
1,410
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#1
  • Hien

    Hien

Bạn xem Thông tư 202, mua quyển 2 chế độ kế toán có các ví dụ để hiểu các nguyên lý cơ bản. Đang vào mùa cao điểm nên không ai hướng dẫn chi tiết cho bạn được đâu.

Bảng cân đối kế toán của bản thân công ty mẹ và các công ty con thì đã tự cân đối rồi, cộng ngang không thể không cân. Các bút toán điều chỉnh để loại trừ các khoản phải thu - phải trả nội bộ, đầu tư vào công ty con, lãi trong hàng tồn kho nội bộ - TSCĐ bán nội bộ, phân bổ lợi thế thương mại,... đều là bút toán kép nên không thể không cân.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,497
53
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#1
  • ATM919

    ATM919

Bạn nên đọc và tìm hiểu kỹ Vas25 sau đó xem các khoản gộp của bạn đã chính xác chưa, công thức có chuẩn không
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều