Lấy HĐ trực tiếp hay HĐ giá trị gia tăng lợi hơn?

 • Thread starter longly
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L

longly

Thành viên thân thiết
18/8/06
152
0
16
hồ chí minh
#1
Chào mọi người, cho e hỏi vấn đề này chút ạ, bên e là DNTN, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lũy kế đến bây giờ là trên 70tr, bây giờ e mua áo về để xuất bán, bên bán nói là bên e muốn lấy HĐTT hay HĐGTGT, e ko biết lấy HĐ nào thì có lợi, tại bên e là DNTN nên ko được hoàn thuế, nếu lấy HĐGTGT thì phải trả tiền thuế cho bên bán 10%. Mọi người tham khảo giúp em với, e cảm ơn.
Mình mua vào là HĐTT mà xuất bán HĐGTGT thì sao ạ!
 
Sửa lần cuối:
C

Chí Phèo

Sơ cấp
15/5/07
40
0
0
Lò gạch
#2
Cảm ơn bạn nhiều, thật sự ra minh cũng không cần khoảng thuế đầu vào lắm, vì bên mình ko được hoàn thuế, vả lại số thuế đầu vào của bên mình vẫn còn được khấu trừ.
theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, các đối tượng và trường hợp sau được hoàn thuế GTGT:

BTC nói:
- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:
a/ Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.
Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế. Trường hợp này áp dụng cho cả cơ sở kinh doanh có đầu tư mới, đầu tư chiều sâu.
b/ Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Trường hợp trong tháng thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cũng được tính vào số thuế được hoàn trong tháng.
Đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu. Đối với trường hợp gia công uỷ thác thì đối tượng được hoàn thuế là cơ sở trực tiếp gia công hàng hoá xuất khẩu.
2- Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý.
Ví dụ 1: Cơ sở kinh doanh mới được thành lập năm 2003, trong năm 2003 thực hiện đầu tư phần giá trị xây lắp là 6 tỷ đồng, giá trị máy móc, thiết bị 2 tỷ.
- Thuế GTGT đầu vào của vật tư dùng trong xây lắp là 400 triệu.
- Thuế GTGT của máy móc, thiết bị là 200 triệu.
Đến cuối năm 2003, công trình chưa đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa có doanh thu nên chưa phát sinh thuế GTGT phải nộp. Sau khi lập báo cáo quyết toán thuế GTGT năm 2003, xác định số thuế đầu vào 600 triệu, thì cơ sở làm hồ sơ đề nghị cơ quan thuế giải quyết hoàn số tiền thuế GTGT là 600 triệu cho cơ sở.
Trường hợp thuế đầu vào doanh nghiệp tổng hợp từng quý lớn hơn 200 triệu đồng thì doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế từng quý.
3- Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư.
4- Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết.

5- Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6- Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA như sau:
- Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Số thuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào.
- Trường hợp chủ dự án nêu trên không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án; chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp các hàng hoá, dịch vụ theo giá không có thuế GTGT, thì nhà thầu chính được tính khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho dự án.
Ví dụ 1: Công ty xây dựng A thực hiện xây dựng công trình của dự án B sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo giá thầu ký với chủ dự án, giá trị xây lắp không có thuế GTGT là 4 tỷ đồng. Chủ dự án B không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán theo giá có thuế GTGT. Chủ dự án B trực tiếp mua thiết bị trong nước để giao cho Công ty A lắp đặt, giá mua thiết bị chưa có thuế GTGT là 1 tỷ đồng, thuế GTGT là 100 triệu đồng.
Nếu Công ty A được thanh toán theo giá nhận thầu không có thuế GTGT là 4 tỷ thì Công ty A được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, vật tư mua vào phục vụ cho xây dựng dự án công trình B.
Chủ dự án B được hoàn thuế GTGT đầu vào của thiết bị mua trong nước là 100 triệu đồng.
Ví dụ 2 : Công ty xây dựng M thực hiện xây lắp công trình của dự án C sử dụng nguồn vốn ODA vay, dự án thuộc đối tượng được Ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả, giá trị xây lắp không có thuế GTGT là 5 tỷ đồng, thuế GTGT 10% là 500 triệu đồng. Chủ dự án B nhập khẩu thiết bị để giao cho Công ty M lắp đặt, giá nhập khẩu thiết bị chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng, thuế GTGT là 200 triệu đồng. Chủ dự án B được hoàn thuế GTGT đầu vào là 700 triệu đồng.
Các chủ dự án sử dụng nguồn vốn ODA thuộc đối tượng được hoàn thuế, phải ghi tăng vốn ngân sách cấp cho dự án số tiền thuế GTGT đã được hoàn. Khi tính kế hoạch vốn đối ứng hàng năm cho dự án không phải tính kế hoạch vốn đối ứng để nộp thuế GTGT.

Trường hợp các chủ dự án được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT, thì các nhà thầu khi bán hàng hóa, dịch vụ cho dự án phải tính thuế và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

7- Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng.
Ví dụ: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 10 triệu đồng.
Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau thời gian đã lập hồ sơ hoàn thuế.
Trường hợp tháng trước thời gian xin hoàn thuế cơ sở có số thuế GTGT nộp thừa thì cơ sở được tính cộng thuế GTGT nộp thừa vào số thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ, trường hợp cơ sở có số thuế nộp thiếu thì phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN trước khi được hoàn thuế.
8- Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn lại số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT. Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho các đối tượng này khi lập hóa đơn GTGT vẫn phải tính thuế GTGT. Đối tượng, hàng hóa, dịch vụ, thủ tục hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp này theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003.


Chí tui không biết bạn dựa vào cái gì để nói là DNTN không được hoàn thuế, DNTN cũng là cơ sở kinh doanh, DN bạn thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, hoạt động liên tục trên 3 tháng và có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thuế thì hoàn toàn có thể làm thủ tục hoàn thuế.
 
Sửa lần cuối:
saomai1325

saomai1325

Trung cấp
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
#3
Chào mọi người, cho e hỏi vấn đề này chút ạ, bên e là DNTN, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lũy kế đến bây giờ là trên 70tr, bây giờ e mua áo về để xuất bán, bên bán nói là bên e muốn lấy HĐTT hay HĐGTGT, e ko biết lấy HĐ nào thì có lợi, tại bên e là DNTN nên ko được hoàn thuế, nếu lấy HĐGTGT thì phải trả tiền thuế cho bên bán 10%. Mọi người tham khảo giúp em với, e cảm ơn.
Mình mua vào là HĐTT mà xuất bán HĐGTGT thì sao ạ!
Tại sao DNTN không được hoàn thuế mình chưa nghe nói về điều này. theo mình thì bạn nên lấy HĐGTGT bởi vì là bạn đang được khấu trừ trên 70 triệu nhưng khi bạn xuất hàng ra thì lại phải khấu trừ thuế. Nên lấy hóa đơn GTGT có lợi hơn chứ
 
M

menhimcon

Sơ cấp
26/5/07
9
0
0
Lao Cai
#4
Chào mọi người, cho e hỏi vấn đề này chút ạ, bên e là DNTN, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lũy kế đến bây giờ là trên 70tr, bây giờ e mua áo về để xuất bán, bên bán nói là bên e muốn lấy HĐTT hay HĐGTGT, e ko biết lấy HĐ nào thì có lợi, tại bên e là DNTN nên ko được hoàn thuế, nếu lấy HĐGTGT thì phải trả tiền thuế cho bên bán 10%. Mọi người tham khảo giúp em với, e cảm ơn.
Mình mua vào là HĐTT mà xuất bán HĐGTGT thì sao ạ!
Theo quy định của Luật thuế GTGT cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế theo một trong hai phương pháp Trực tiếp và khấu trừ. Phương pháp khấu trừ dùng hóa đơn GTGT. Phương pháp trực tiếp dùng hóa đơn bán hàng. Đơn vị bạn mua áp dụng theo phương pháp nào thì chỉ sẽ xuất cho bạn hóa đơn tương ứng. Bạn nên xem đơn vị sẽ đứng tên trên hóa đơn bán cho bạn đăng ký với cơ quan thuế theo phương pháp nào thì yêu cầu cung cấp hóa đơn theo phương pháp đó. Tránh sau này cơ quan thuế kiểm tra xác minh gặp phải hóa đơn không đúng quy định lại rắc rối.
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#5
Chào mọi người, cho e hỏi vấn đề này chút ạ, bên e là DNTN, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lũy kế đến bây giờ là trên 70tr, bây giờ e mua áo về để xuất bán, bên bán nói là bên e muốn lấy HĐTT hay HĐGTGT, e ko biết lấy HĐ nào thì có lợi, tại bên e là DNTN nên ko được hoàn thuế, nếu lấy HĐGTGT thì phải trả tiền thuế cho bên bán 10%. Mọi người tham khảo giúp em với, e cảm ơn.
Mình mua vào là HĐTT mà xuất bán HĐGTGT thì sao ạ!
Long ly ơi,
Xét về mặt lợi thì đối với DNTN thì hóa đơn GTGT có lợi hơn chứ
Nhưng nếu lấy HĐGTGT thì phải trả tiền thuế cho bên bán 10% thì cần phải xem lại nha, coi chừng đơn vị bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đó, nếu có trường hợp đó thì bên bạn sẽ mất cả chì lẫn chài, khổ vào thân rùi. Carefully yourself.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
 • Nguyễn Thị Lan Phương
 • Châu Nguyễn24
 • sahara1515
 • MinhNhan15
 • khanh2511
 • mypham0711
 • Phạm Thắm 93
 • noithatluxxy01
 • toannvv
Xem nhiều