Hàm Daverage trong Excel

  • Thread starter av886
  • Ngày gửi

740 lượt xem

A

av886

Sơ cấp
12/1/16
30
1
8
29
Video xin hướng dẫn mọi người hiểu và cách sử dụng hàm Daverage, hàm tính trung bình có điều kiện cho trước trong excel.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK