Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng

  • Thread starter Tuanktcdcn
  • Ngày gửi
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Hiện tại em chỉ cần sử dụng được công thức ở ví dụ 4 như đã nói, nên mong anh hướng dẫn kỹ cho em luôn, hoặc gửi tại liệu đính kèm cho em với.
Giờ em tìm chẳng thấy chỗ anh bảo
Thanks

Bạn cài A-Tools xòn, ngoài Desktop bạn sẽ thấy "User's guide" của A-Tools.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.1.0.0 (New)!

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.1.0.0 ngày 01/07/2010

Một số những nâng cấp chính:

+ Sửa lỗi tạo menu A-Tools. Phiên bản cũ bị lỗi nếu máy tính thiết lập định dạng "Vietnamese (VietNam)" trong Control Panel.
+ Hoàn thiện đối tượng COM "BSNetwork":
- Thêm hàm "StartServer()" - Khởi tạo máy chủ (server).
- Thêm hàm "Connect()" - Kết nối với máy chủ.
- Thêm hàm "GetRecordSet() - Nhận dữ liệu trong CSDL từ máy chủ bởi lệnh truy vấn T-SQL.
- Thêm thông tin cho đối tượng "BSUser"
...
+ Thêm thuộc tính cho hàm BS_SQL() "SERVERSOURCE". Với thuộc tính này, hàm BS_SQL có thể nhận dữ liệu từ máy chủ.
Ví dụ: Từ máy khách, nhận dữ liệu trong sổ "KHO" đang mở tại máy chủ.
=BS_SQL("SELECT * FROM KHO" , "SERVERSOURCE=YES")
Nếu máy chủ quản lý sổ KHO trong CSDL Access và được kết nối bởi mã DBKEY "MDB"
=BS_SQL("SELECT * FROM KHO" , "DBKEY=MDB; SERVERSOURCE=YES")
+ Phiên bản A-Tools Free cho phép chạy thuộc tính INSERT trong đối số Options của hàm BS_SQL().
+ Thêm ví dụ Chat trong Excel trong mạng LAN.
+ Sửa một vài lỗi nhỏ khác...

DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.1.0.3 (New!)

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.1.0.3 ngày 02/08/2010

Một số những nâng cấp chính:
+ Sửa chế độ chuyển đổi ngôn ngữ trong các hộp thoại mở và lưu tệp.
+ Tăng số ký tự chuỗi tham số SQL trong hàm BS_SQL() từ 125->255 ký tự.
+ Nâng cấp hàm đánh số thứ tự RECNO()
- Cấu trúc cũ RECNO()
- Cấu trúc mới RECNO([FirstValue][,StepValue])
FirstValue: là một số được gán dòng đầu tiên, tham số này giá trị ngầm định là 1
StepValue: là một số tạo bước nhảy, tham số này giá trị ngầm định là 1.

Ví dụ: RECNO(1, 2) giá trị trong cột sẽ là 1, 3, 5,...
RECNO(1, 1) giá trị trong cột sẽ là 1, 2, 3,... Tương đương với việc dùng RECNO()
RECNO(100, 1) giá trị trong cột sẽ là 100, 101, 102,...

Mở tệp "Bai 2 - Cac ham ho tro nhom ham Database Functions.xls" để xem các ví dụ.

Hướng dẫn tạo báo cáo động trong Excel nhanh bằng A-Tools:

[video=youtube;NWZM6kJAPZE]http://www.youtube.com/watch?v=NWZM6kJAPZE[/video]​

DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.3.0.4 (New!) - Updated 06/04/2011

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.3.0.4 ngày 06/04/2011

poster-atools-700.jpg

Phiên bản mới thêm nhiều tính năng và các nâng cấp quan trọng hỗ trợ việc quản trị máy chủ và máy khách.

Tổng hợp các tính năng được thêm và nâng cấp:

+ Thêm file "Sổ kế toán SQL" - Sổ kế toán trên Excel.
+ Tăng tốc độ khởi động máy chủ, khi khởi động chạy luôn chức năng "Quản trị máy chủ".
+ Nâng cấp chức năng quản trị máy chủ.
+ Thêm tính năng không nhận tin nhắn từ các user khác. Tính năng này được thiết lập trong màn hình "Danh sách người kết nối".
+ Sửa xung đột với file Excel có VBA (macros) tạo, sửa, xóa menu Excel.

+ Thêm tùy chọn ẩn/hiện màn hình máy chủ Excel khi chạy máy chủ.
+ Thêm tùy có tự động thêm vùng là sheet thi thêm workbook không.
+ Thêm biểu tượng ở SystemTray khi chạy máy chủ, nhấp chuột phải hiện menu điều khiển máy chủ.

+ Nâng cấp, khi mở một file Excel chứa hàm BS_SQL nhưng không chạy vì sai đường dẫn file add-in "A-Tools.xla" thì A-Tools tự chỉnh lại theo đúng đường dẫn tại máy đang chạy A-Tools để đảm bảo file hoạt động bình thường.
Lỗi cũ xảy ra khi mở file Excel có hàm BS_SQL từ ổ đĩa C:, sau khi lưu và chuyển sang ổ đĩa khác thì Excel tự đổi đường dẫn file "A-Tools.xla" vì vậy hàm BS_SQL không chạy được và báo lỗi [HASHTAG]#NAME[/HASHTAG]. Bắt đầu từ phiên bản A-Tools v5.3.0.4 đã sửa lỗi này.

+ Nâng cấp file ví dụ "Sổ kế toán SQL".​
Chi tiết về bản nâng cấp, các bạn đọc trong file "WhatsNew.txt"


A-ToolsPopupMenu.jpg
DOWNLOAD
 
phuyen89

phuyen89

Cao cấp
5/12/08
339
8
18
Tuy Hoà-Phú Yên
Mình chỉ mới thử nghiệm được tính năng,làm việc qua mạng hay tuyệt cú mèo
Những máy khách nào có User từ máy chủ mới được phép Kết nối với máy chủ.
Nhưng trình độ về SQL chưa cao nên không thể học hỏi tiếp.
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.3.0.5 (New!) - Updated 21/04/2011

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.3.0.5 ngày 21/04/2011

+ Nâng cấp tính năng nhận dữ liệu của máy khách, đảm bảo tốc độ nhanh hơn.
+ Thêm tệp KiemPhieu.xls trong máy chủ - Ví dụ về kiểm phiếu bầu cử bằng Excel qua mạng.


DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.4.0.0 (New!) - Updated 22/06/2011

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.4.0.0 ngày 22/06/2011

+ Thêm: máy khách có thể kết nối tới nhiều máy chủ với cùng một tên User
+ Thêm: cập nhật Comment lên máy chủ, phím tắt CTRL+SHIFT+C
+ Thêm: cập nhật Validation lên máy chủ, phím tắt CTRL+SHIFT+V
+ Thêm: cập nhật Shape & Text Box lên máy chủ, phím tắt CTRL+SHIFT+B
+ Thêm: cập nhật Hyperlink lên máy chủ, phím tắt CTRL+SHIFT+N
+ Thêm: tùy chọn tự động tính lại công thức trên máy chủ. Nếu tắt chức năng này máy chủ sẽ được giảm tải công việc tính toán->Tối ưu máy chủ.
+ Thêm: Hàm BS_SQL tương thích với CSDL MySQL, Oracle.
+ Sửa lỗi sao lưu database. Phiên bản cũ sao lưu tất cả các file chứ không chỉ là các file chọn.
+ Trong danh sách màn hình của sổ phân quyền, sao lưu (có checkbox ở các items), nhấn vào tiêu đề cột sẽ chọn hoặc không chọn hết các mục.g.


DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.4.0.1 (New!) - Updated 25/07/2011

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.4.0.1 ngày 25/07/2011

+ Sửa lỗi khi dùng tham số Format trong hàm RANGE của A-Tools trong khai báo SQL.
+ Sửa cập nhật qua mạng: Định dạng/Format, Comment, Sharp, Validation, Hyperlink tốt hơn phiên bản 5.4.0.0

DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.5.0.0 (New!) - Updated 20/11/2011

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.5.0.0 ngày 20/11/2011

+ Sửa: tương thích hoàn toàn với Excel 2000
+ Sửa: tốc độ mở vùng dữ liệu của máy khách nhanh hơn
+ Thêm: có thêm phiên bản chạy trên Windows 64 bit và Office 64 bit
(*) Từ phiên bản 5.5.0.0 có hai bộ cài đặt A-Tools:
"A-Tools_Pro.exe" - Bộ cài đặt 32 bit cho
Windows 32,64 bit và Office 32 bit
"A-Tools_Pro_x64.exe" - Bộ cài đặt 64 bit cho
Windows 64 bit và Office 64 bit​


DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.5.0.0 (New!) - Updated 22/11/2011

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản SỬA LỖI A-Tools v5.5.0.0 ngày 22/11/2011

Phiên bản A-Tools 5.5.0.0 ngày 20-11/2011 có một lỗi nghiêm trọng trong chức năng máy chủ. Bluesofts đã có bản vá lỗi và cập nhật ngày 22-11-2011, phiền những ai quan tâm download lại.

DOWNLOAD


[video=youtube;--4c_GurXKM]http://www.youtube.com/watch?v=--4c_GurXKM[/video]
 
Sửa lần cuối:
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v5.5.0.0 (update 3) - Updated 15/12/2011 - Lọc, chia sẻ file Excel trong mạng

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v5.5.0.0 (update 3), ngày 15/12/2011

Những sửa đổi và nâng cấp của phiên bản 5.5.0.0 (update 1 -> update 3)


+ Thêm: có thêm phiên bản chạy trên Windows 64-bit và Office 64-bit
+ Thêm: cho phép chèn dòng, cột hoặc một khối các ô chọn
+ Thêm: cho phép xóa dòng, cột hoặc một khối các ô chọn
+ Thêm: ví dụ về lập trình cùng A-Tools, các file:
"BSFormulaArray.xls": ví dụ về viết hàm mảng trong A-Tools
" BSNetworkInfo.xls": ví dụ về nhận và ghi dữ liệu Excel giữa máy khách và máy chủ.
+ Sửa: bộ cài đặt tự nhận diện Microsoft Excel 32-bit hoặc 64-bit
+ Sửa: tương thích hoàn toàn với Excel 2000
+ Sửa: tương thích với Add-in PowerPivot
+ Sửa: tốc độ mở vùng dữ liệu của máy khách nhanh hơn
+ Sửa: phía máy khách hiện các vùng dữ liệu chọn khi bấm váo tên folder hoặc tên file bên cửa sổ bên trái. Phiên bản cũ,
+ Sửa: lỗi bộ cài A-Tools trên Windows 64-bit có cài Office 32-bit
nếu bấm vào mục "Cơ sở dữ liệu" - "Databases" thì hiện ra tất cả các vùng của các file.


DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
A-Tools v6.0.0.0 (New!) - Updated 01/01/2012 - Lọc, chia sẻ file Excel trong mạng

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools 2012 v6.0.0.0, ngày 01/01/2012

Những sửa đổi và nâng cấp của phiên bản 6.0.0.0


+ Thêm: cho phép chia sẻ vùng rời rạc. Phiên bản cũ vùng chỉ trong hình chữ nhật (tập hợp các ô liên tiếp)
+ Thêm: cho phép ẩn các cột hay các dòng trong vùng hoặc sheet chia sẻ
+ Thêm: đối tượng lập trình (COM * các hàm API)) trong addinatools.dll là BSFormulaArray, BSNetwork. Cho phép lập trình để tạo ra các hàm trả
về mảng giá trị, sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn dữ liệu nội tại file Excel
hoặc các CSDL bên ngoài như MS SQL Server, My SQL, Firebird, Access, Foxpro,...
Can thiệp vào các thành phần của dữ liệu, truy xuất dữ liệu qua mạng.
+ Thêm: thêm file ví dụ BSFormulaArray.xls với các ví dụ về hàm mảng
+ Thêm: thêm file ví dụ BSNetworkInfo.xls, BSNetwork.xls với các ví dụ về truy xuất dữ liệu qua mạng
+ Thêm: bổ sung nội dung file "User's guide.pdf", "A-Tools Programming.pdf"
+ Sửa: hoàn thiện phiên bản chạy trên Windows 64-bit và Office 64-bitDOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Add-in A-Tools v6.0.0.2 (New!) - 24/03/2012 - Lọc, chia sẻ file Excel trong mạng

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools 2012 v6.0.0.2, ngày 24/03/2012

Những sửa đổi và nâng cấp của phiên bản 6.0.0.2


+ Thêm: máy khách tùy chọn có định dạng mầu viền của vùng soạn thảo không. Phiên bản cũ luôn định dạng.
+ Thêm: bổ sung các Property, Method cho các đối tượng lập trình thuộc class "BSNetwork".
+ Thêm: bổ sung ví dụ "Open Range" trong file "BSNetworkInfo.xls"
+ Sửa: tương thích máy chủ và máy khách dù có định dạng số trong Control Panel khác nhau. Phiên bản cũ,
nếu máy chủ và máy khách có định dạng hiển thị số khác nhau trong Control Panel làm cho tốc độ
mở vùng dữ liệu từ máy chủ bị chậm và không soạn thảo được.
+ Sửa: khắc phục lỗi không hiện menu A-Tools trong Excel 2007, 2010 khi Excel đó đã cài một vài add-ins khác.
+ Sửa: hàm CELL, RANGE trong khai báo SELECT nhận dạng giá trị ngày đứng với CSDL MSSQL Server, MySQL.
+ Sửa: nânh cấp khả năng kiểm soát các luồng dữ liệu vào máy chủ tốt hơn.
+ Sửa: sửa một vài lỗi nhỏ khác.

v6.0.0.1: 08-03-2012
+ Thêm: hàm BS_SQL tự động truy vấn dữ liệu từ máy chủ nếu nó nằm trong tệp Excel khi được chia sẻ từ máy chủ.
Ví dụ tại máy chủ tạo DBKEY có tên MDB liên kết tới tệp Access "Examble.mdb", trong tệp này có table "KHO". Từ máy

khách lấy toàn bộ dữ liệu từ sổ KHO (select * from KHO)
Với hàm BS_SQL, nếu muốn nhận dữ liệu từ máy chủ có các cách như sau:
-TH1: Công thức trên tệp Excel bất kỳ không phải được chia sẻ từ máy chủ
=BS_SQL("select * from KHO","DBKEY=MDB;SERVERSOURCE=YES")
Ở TH1 nếu trong công thức không có khai báo "SERVERSOURCE=YES" thì A-Tools sẽ lấy dữ liệu của DBKEY "MDB" tại máy

đang chạy.
-TH2: Công thức trên tệp Excel được chia sẻ từ máy chủ
=BS_SQL("select * from KHO","DBKEY=MDB")
Ở TH2, A-Tools tự hiểu những tệp chia sẻ từ máy chủ thì dữ liệu truy vấn cũng phải nằm trong máy chủ.

Từ phiên bản v6.0.0.1 Add-in A-Tools cung cấp giải pháp chia sẻ tệp Excel qua mạng mà nó có các liên kết với các tệp bên

ngoài, không chỉ là Excel mà với cả các loại CSDL khác như MS SQL Server, My SQL, Firebird, Access, Foxpro,...DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Add-in A-Tools v6.0.0.3 (New!) - 24/04/2012 - Lọc, chia sẻ file Excel trong mạng

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools 2012 v6.0.0.3, ngày 24/04/2012

Những sửa đổi và nâng cấp của phiên bản 6.0.0.3


+ Sửa: cho phép mở rộng và thu hẹp các nút điều khiển ở máy khách.
+ Sửa: hoàn thiện tương thích máy chủ và máy khách dù có định dạng số trong Control Panel hoặc trong Excel khác nhau.
+ Sửa: hoàn thiện tính nâng ẩn dòng cột của trên sheet khi chia sẻ.
+ Sửa: hiện thông báo lưu tệp Excel tại máy khách khi đóng.
+ Sửa: trạng thái lưu quyền khi chọn nhóm.
+ Sửa: nâng cấp, cho phép nhấn phím tắt cập nhật dữ liệu và định dạng với tổ hợp phím CTRL+SHIFT+M
+ Sửa: nâng cấp, cho phép nhấn phím tắt xóa các ô, dòng, cột với tổ hợp phím CTRL+-
+ Sửa: nâng cấp, cho phép nhấn phím tắt xóa các ô, dòng, cột với tổ hợp phím CTRL+SHIFT+=
+ Sửa: nâng cấp, cho phép chèn, xóa các ô dòng, cột với menu phải của Excel (nhấp phải chuột chọn lệnh trong menu).
CHÚ Ý:
(*) VỚI EXCEL 2007 TRỞ ĐI KHÔNG ĐƯỢC DÙNG LỆNH INSERT, DELETE TRONG MENU "HOME".
(*) KHÔNG ĐƯỢC DÙNG VBA/MACRO ĐỂ THỰC HIỆN LỆNH INSERT, DELETE các ô, dòng, cột.
+ Sửa: sửa một vài lỗi nhỏ khác.


DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Add-in A-Tools v6.0.0.5 (New!) - 08/08/2012 - Lọc, chia sẻ file Excel trong mạng

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools 2012 v6.0.0.5, ngày 08/08/2012

Những sửa đổi và nâng cấp của phiên bản 6.0.0.5


+ Sửa: lỗi xóa dữ liệu. Từ máy khách mở sheet trong máy chủ đã đặt protect sheet nhưng có vùng soạn thảo được, khi xóa vùng dữ liệu được soạn thảo bị báo lỗi "Vùng dữ liệu bị khóa...".
+ Thêm: nâng cấp, khi máy khách mở vùng dữ liệu từ máy chủ thì không lưu ra file khác được. Phiên bản cũ cho phép lưu nếu máy chủ phân quyền cho phép lưu file từ xa.
+ Thêm: nâng cấp các hàm BS_DLOOKUP, BS_DSUM, BS_DCOUNT, BS_DMAX, BS_DMIN, BS_DAVG, BS_DSTDEV, BS_DVAR, BS_DFUNC
tham số OPTIONS cho phép khai báo SERVERSOURCE = YES để lấy dữ liệu từ máy chủ.
+ Thêm: nâng cấp hàm BS_DLOOKUP cho phép trả về MẢNG giá trị có thể có một hay nhiều cột thỏa mãn nhiều điều kiện, phiên bản cũ chỉ trả về 1 giá trị ở một cột.


[video=youtube;--4c_GurXKM]http://www.youtube.com/watch?v=--4c_GurXKM&feature=player_embedded[/video]​

DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Add-in A-Tools v6.0.0.6 (New!) - 11/08/2012 - Lọc, chia sẻ file Excel trong mạng

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools 2012 v6.0.0.6, ngày 11/08/2012

Những sửa đổi và nâng cấp của phiên bản 6.0.0.6


+ Sửa: lỗi máy khách bị treo khi bấm nút "Hủy bỏ" khi máy khách đang mở vùng dữ liệu trong máy chủ.


DOWNLOAD
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Add-in A-Tools v6.0.0.7 (New!) - 14/08/2012 - Lọc, chia sẻ file Excel trong mạng

Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools 2012 v6.0.0.7, ngày 14/08/2012

Những sửa đổi và nâng cấp của phiên bản mới


+ Sửa: một vài tình huống lỗi máy chủ khi chia sẻ tệp Excel chứa hàm BS_SQL.
+ Sửa: một vài tình huống lỗi máy khách và máy chủ.


DOWNLOAD
 
S

seoitc

Guest
17/1/13
1
0
0
33
gâg agag
Ðề: Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng

hay quá, bạn quay màn hình bằng phần mềm nào thế? share cho mình với. thanks!
 
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Nâng cấp Add-in A-Tools 2013 v6.5.0.0 - Truy vấn, Chia sẻ và quản trị Excel qua mạng

Xin gửi các thành viên phiên bản mới Add-in A-Tools 2013 v6.5.0.0: 27-02-2013

Phiên bản 6.5 yêu cầu phải đăng ký bản quyền lại và đóng phí nâng cấp (40% giá trị ban đầu). Những khách hàng đã đăng ký từ ngày 01/8/2012 -> 26/02/2013 được nâng cấp miễn phí

Các tính năng được nâng cấp và thêm mới:

+ Thêm: cho phép chạy trên Windows 8, Windows Server 2012 và Microsoft Excel 2013 với hai nền tảng 32, 64-bit.
+ Thêm: phân quyền sao chép (copy) chi tiết cho từng vùng dữ liệu (phiên bản cũ quyền áp dụng cho tất cả tập tin Excel)
+ Thêm: phân quyền in ấn (print) chi tiết cho từng vùng dữ liệu (phiên bản cũ quyền áp dụng cho tất cả tập tin Excel)
+ Thêm: máy chủ cho phép tạo danh sách "Black List" - Danh sách KHÔNG cho kết nối. Những máy tính có địa chỉ IP hoặc mã máy có trong danh sách Black List sẽ không được phép kêt nối tới máy chủ.
+ Thêm: máy chủ cho phép tạo danh sách "Connection List" - Danh sách CHO PHÉP kết nối. Những máy tính có địa chỉ IP hoặc mã máy có trong danh sách Connection List sẽ được phép kêt nối tới máy chủ. Nếu danh sách là trống rỗng thì tất cả các máy tính đều được phép kết nối tơi máy chủ nếu nó không có trong Black List. Như vậy A-Tools khi chia sẻ dữ liệu Excel qua mạng cho phép phân quyền chi tiết cho từng người/user và theo phần cứng máy tính nên rất an toàn.
+ Thêm: tự động nâng cấp CSDL trong tập tin "A-Tools.mdb" của phiên bản cũ. Nhờ tính năng này người dùng không phải thiết lập lại dữ liệu máy chủ mỗi khi nâng cấp phiên bản mới.
+ Thêm: thủ tục sự kiện "OnSheetChange" thuộc đối tượng BSNetwork. Thủ tục này được chạy khi dữ liệu được cập nhật bởi các máy tính từ xa, kết hợp lập trình chạy cùng máy chủ để kiểm soát hay tùy biến dữ liệu cập nhật.
+ Sửa: nâng cấp và sửa các lỗi của phiên bản cũ:
- nâng cấp chức năng kiểm tra mã bản quyền, nếu một account của Windows đăng ký bản quyền thì tất cả các account khác trong Windows đều được chấp nhận đã đăng ký. Biên bản cũ chỉ chấp nhận một account đăng ký.
- nâng cấp chức năng thêm tập tin vào máy chủ, xuất hiện bảng thông báo để người dùng quyết định có cho phép các user khác được mở các sheet hay không. Phiên bản cũ phần mềm tự thêm cho tất cả user.
- khi chạy chức năng sao lưu màn hình bị ẩn và khóa
- khi chạy lưu mẫu màn hình bị ẩn khóa
- chia sẻ tập tin Excel có bảng pivot tốt hơn
- khắc phục một vài máy khách menu "Cập nhật" bị mất tác dụng/Disabled.
- khắc phục một vài máy khách chạy Windows XP mở dữ liệu máy chủ bị chậm,...
- nếu máy tính cài A-Tools Free sau khi đăng ký tập tin bản quyền thành công sẽ tự đổi thành A-Tools Pro.
- nâng cấp giao diện các màn hình chức năng gọn và đẹp hơn.
- ...

right.jpg


blacklist.jpg

DOWNLOAD
 
Sửa lần cuối:
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
549
52
28
46
Hà Nội
www.bluesofts.net
Add-in A-Tools 2013 v6.5.0.1 - Truy vấn, Chia sẻ và quản trị Excel qua mạng

Xin gửi các thành viên phiên bản mới Add-in A-Tools 2013 v6.5.0.1: 23-03-2013


Các tính năng được nâng cấp và thêm mới:

+ Thêm: trùy chọn đặt thứ tự mở tập tin Excel trong máy chủ tại màn hình "Cơ sỡ dữ liệu". Việc mở thứ tự CSDL trong máy chủ có ý nghĩa khi sử dùng hàm BS_SQL để lấy dữ liệu từ một bảng mà bảng đó cũng sử dụng hàm BS_SQL.
+ Thêm: sự kiện OnCanChange
+ Thêm: sự kiện OnOpenRange
+ Thêm: sự kiện OnCloseRange
+ Thêm: tập tin ví dụ chia sẻ "MultiUsers.xls" chứa mã VBA ứng dụng các sự kiện thêm mới của phiên bản 6.5.0.0
+ Sửa: nâng cấp chức năng mở vùng dữ liệu máy khách tốt hơn.
+ Sửa: nâng cấp sự kiện OnSheetChange
+ Sửa và nâng cấp một số tính năng và giao diện A-Tools.
+ Sửa nâng máy chủ cho phép cập nhật công thức có hàm BS_SQL() nếu nhấn lệnh cập nhật trên menu hoặc phím tắt. Không cho phép cập nhật khi gõ công thức.
+ Sửa nâng thêm hàm SQL(tablesource, TRUE/FALSE) trong khai báo sau từ khóa FROM để cho phép cập nhật nguồn dữ liệu
Ví dụ: KHO2 là nguồn lấy từ KHO trong CSDL bởi hàm =BS_SQL("select * from KHO"; "NAME=KHO2")
Công thức để lấy dữ liệu từ KHO2 (KHO2 vừa đặt tên ở công thức trên).
=BS_SQL("select * from KHO2"). Nếu KHO2 chưa cập nhật xong dữ liệu thì báo lỗi #N/A dẫn đến các công thức lấy dữ liệu từ KHO2 cũng bị #N/A
Để đảm bảo nguồn dữ liệu được cập nhật trước khi lấy kết quả thực hiện công thức như sau:
=BS_SQL("select * from SQL(KHO2)") - Đây là cách cập nhật lại dữ liệu nếu có lỗi (#/N/A)
=BS_SQL("select * from SQL(KHO2, TRUE)") - Đây là cách luôn cập nhật dữ liệu nguồn (KHO2) trước khi trả kết quả bởi hàm BS_SQL (dù KHO2 đã hoặc chưa cập nhập).
(*) Người dùng nên dùng công thức SQL(KHO2) thay vì dùng SQL(KHO2,TRUE) để đảm bảo tốc độ chạy nhanh hơn!
(*)Mở tập tin "Bai 2 - Cac ham ho tro nhom ham Database Functions" và đọc kỹ 2 sheet "SQL_auto_update" và "SQL_update" để nắm được cách sử dụng.
+ Sửa hàm BS_SQL(), khi khai báo SERVERSOURCE=YES, nếu máy gọi công thức và chức năng chủ đang chạy thì lấy dữ liệu tại máy chủ đó, nếu máy chủ không chạy sẽ lấy dữ liệu của máy chủ kết nối đến.
+ Sửa, nâng cấp báo lỗi trong công thức BS_SQL một cách chi tiết, chỉ rõ địa chỉ trong bảng tính bị lỗi (#N/A).
+ Sửa lỗi hàm CELL khi đối số là địa chỉ ô bị lệch sheet khác nếu trong công thức có dùng nhiều hàm CELL.
+ Sửa lỗi không hiện cây thư mục dữ liệu tại máy chủ nếu tập tin Excel chỉ có 1 sheet.
+ Sửa lỗi không hiện nút "Thêm/Add" trong màn hình Quản trị cơ sở dữ liệu của máy chủ nếu hệ điều hành là Windows 7, 64-bit.

DOWNLOAD
 

Xem nhiều

Webketoan PRO