Chi phí quảng cáo Google, Facebook

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,742
967
113
TP.Hồ Chí Minh
Chi phí quảng cáo Google, Facebook

Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế?

Quảng cáo trên Facebook, Google có được tính chi phí hợp lý?

Hồ sơ thủ tục cần có?

----> Căn cứ:

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/ về thuế GTGT;

Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 & Điểm 4 khoản 2.37 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014

----> Theo đó:

Hồ sơ đăng ký thuế gồm: Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016

+ Đề nghị cấp mã số thuế theo mẫu 07-MST

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT (
ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016)
+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).

+ Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay thì người nộp thuế (NNT)
+ Số thuế nhà thầu phải nộp:


+ TNDN 5% (tại tiết a điểm 2 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)

+ VAT 5% (tại Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014)

---> Điều kiện là chi phí hợp lý và khấu trừ:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT (Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC)

Nếu ủy quyền cá nhân thanh toán:

+ Quy chế tài chính của Cty hoặc Quyết định ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Cty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán dịch vụ quảng cáo.

+ Chứng từ thanh toán từ thẻ tín dụng cá nhân cho Google, Facebook -> Và chứng từ thanh toán từ Tài khoản Công ty sang Thẻ tín dụng cá nhân: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,…

+ Công ty phải lập danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân được ủy quyền.

---> Chi tiết tại:

– Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018

– Công văn 3303/CT-TTHT ngày 22/01/2018

– Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018

– Công văn 22454/CT-TTHT ngày 23/04/2018

– Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016

– Công văn 5465/TCT-KK ngày 25/ 11/ 2016

– Công văn 3967/CT-TTHT ngày 24/01/2018

– Công văn 2160/CT-TTHT ngày 12/03/2015

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều