Chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam, bên nước ngoài phải nộp 0,1% thuế nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 9302/CTHN-TTHT ngày 6/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài nếu phát sinh giao dịch chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Cụ thể, trích nộp 0,1% thuế TNDN theo quy định tại Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, riêng thuế GTGT được miễn theo tiết d khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA