FAST Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

  • Thread starter Phần mềm FAST
  • Ngày gửi
Phần mềm FAST

Phần mềm FAST

phần mềm erp
Đã có trường hợp doanh nghiệp bị phạt do nộp chậm mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu gì, tải mẫu ở đâu, hạn nộp là khi nào và xử lý hóa đơn sai sót như thế nào, FAST đã tổng hợp các nội dung chi tiết về về mẫu 04/SS-HĐĐT để các doanh nghiệp nắm rõ.

Mẫu 04/SS-HĐĐT là gì? Tải mẫu 04/SS-HĐĐT ở đâu?

Mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót được quy định tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mẫu 04/SS-HĐĐT được áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

  • Hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót.
  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót.
  • Nếu sau khi đã gửi mẫu 04/SS-HĐĐT mà phát hiện trường hợp có sai sót thì người bán vẫn phải gửi lại thông báo theo mẫu 04/SS-HĐĐT và xử lý theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
Theo hướng dẫn tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì cơ bản mẫu 04/SS-HĐĐT chỉ cần lưu ý tại tiêu thức (2) Mã CQT cấp thì mã cơ quan thuế cấp đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế, hóa đơn không có mã của cơ quan thuế thì để trống.

Mẫu 04/SS-HĐĐT có dạng như sau:
mau-04ss-hddt-fast.jpg
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA