Đường link tra cứu chứng nhận xuất xứ điện tử

khacabe

khacabe

Sơ cấp
21/5/19
6
0
1
27
Do tình hình dịch bệnh covid vừa qua, các quốc gia đã ứng dụng công nghệ điện tử vào việc cấp C/O nhằm hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc nhằm giảm sự lây lang của dịch bệnh. Khi sử dụng một số mẫu C/O điện tử dưới:

Theo công văn 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/05/2020 về việc kiểm tra C/O. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp nước xuất khẩu như sau:

Các bạn truy cập "Đường link tra cứu C/O điện tử" nhé.
Lưu ý có một sô trang thì có thể tra liền được, còn 1 số trang thì phải có tài khoản.
tra cứu CO AI ấn độ.PNG
tra cứu CO form E.PNG
 

Xem nhiều