SIVIP - Các phân hệ của phần mềm Sivip

  • Thread starter phanmemsivip
  • Ngày gửi
Các phân hệ kế toán chuẩn

Hệ thống
Kế toán tổng hợp
Quản lý tiền
Kế toán mua hàng, phải trả
Kế toán bán hàng, phải thu
Quản lý kho
Kế toán tài sản cố định
Kế toán công cụ dụng cụ
Giá thành đối tượng, hợp đồng
Giá thành sản phẩm
Báo cáo thuế
Báo cáo tài chính
Báo cáo quản trị
Quản trị và phân tích chi phí


Các phân hệ mở rộng

Quản lý mua hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý bán lẻ
Quản lý nhân sự
Chấm công, tiền lương
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Hotline: 0912 010 329 (có zalo) hoặc 0964 666 406

uc

Làm việc mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị, tích hợp hóa đơn điện tử.

Website: sivip.vn
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA