KẾ TOÁN LƯƠNG - TRÍCH LƯƠNG

  • Thread starter vyvy190292
  • Ngày gửi
vyvy190292

vyvy190292

Sơ cấp
21/6/21
3
1
3
29
.
 
Sửa lần cuối:
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
37
41
18
32
Mong anh chị xem giúp em các NV 5 ,6, 7, 8, 9 ah ! Em cám ơn

Công ty Đệ Nhât trong tháng 5 có các tài liệu sau (ĐVT: Đồng)

- Số dư đầu tháng của TK 334: 10.000.000

Tình hình phát sinh trong tháng:

1. ứng trước lương kỳ 1 cho nhân viên là 40.000.000 bằng tiền mặt.

Nợ TK 334: 40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

2. Cuối tháng tính lương phải trả cho các bộ phận

- Công nhân sản xuất: 180.000.000

- Nhân viên quản lý phân xưởng: 20.000.000

- Bộ phận văn phòng: 70.000.000

- Bộ phận bán hàng : 30.000.000


Nợ TK 622: 180.000.000

Nợ TK 641: 20.000.000

Nợ TK 642: 70.000.000

Nợ TK 627: 5.000.000

Có TK 334: 275.000.000

3. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định

Nợ TK 622 : 42.300.000 ( 180.000.000 * 23,5 % )

Nợ TK 641 : 4.700.000 ( 20.000.000 * 23,5 % )

Nợ TK 642 : 16.450.000 ( 70.000.000* 23,5 % )

Nợ TK 627 : 1.175.000 ( 5.000.000 * 23,5 % )

Nợ TK 334 : 28.875.000 ( 275.000.000*10,5 %)

Có TK 338 : 93.500.000 (275 .000.000 *34%)

4. Trích trước lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất theo tỷ lệ 5% tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất.

Nợ TK 622 : 9.000.000 ( 180.000.000*5 %)

Có TK 335 : 9.000.000

5. Công ty đã chi 10.000.000 nộp BHXH cho cơ quan BHXH. Đồng thời, chi tiền mua BHYT cho nhân viên là 2.000.000

6. Tiền lương nghỉ phép thực tế phải thanh toán cho công nhân sản xuất là 8.000.000.

7. Khấu trừ vào tiền lương công nhân các khoản sau:

- Tiền tạm ứng chưa hoàn trả 2.000.000

- Các khoản bồi thường 1.500.000


Nợ TK 334 : 3.500.000

Có TK 141 : 2.000.000

Có TK 1388 : 1.500.000

8. Chi tiền mặt thanh toán đầy đủ số tiền lương còn nợ nhân viên.

9. Cuối năm, điều chỉnh số tiền lương nghỉ phép trích trước theo số thực tế.
Ngày 30/9/2021 Webketoan có tổ chức 1 buổi sinh hoạt online dành cho các bạn sinh viên và kế toán mới ra trường nhằm hướng dẫn các bạn hiểu rõ môn học cũng như phần nào giải đáp vướng mắc của các bạn. Em có thể đăng ký tham dự trong bài viết này https://webketoan.com/threads/30785...n-cho-cac-ban-sinh-vien-chuyen-nganh-ke-toan/
⏰
Thời gian: Từ 19h00 đến 21h00, ngày 30 tháng 09 năm 2021
1f3a4.png
Diễn giả: chị Việt Hương - Thành viên Ban Quản Trị Webketoan
 

Similar threads

Xem nhiều