Viết hóa đơn giá trị gia tăng của bán cát

  • Thread starter Nguyễnlinh12345hy
  • Ngày gửi
N

Nguyễnlinh12345hy

Sơ cấp
15/7/21
1
0
1
37
Chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi chút a. Cty khai thác bán cát giờ viết Viết hóa đơn đầu ra cho các nhà xe lấy cát thì hóa đơn 10%. Có phải nộp thêm phần thuế rác thải, môi trường... Cho cơ quan thuế ko a.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi chút a. Cty khai thác bán cát giờ viết Viết hóa đơn đầu ra cho các nhà xe lấy cát thì hóa đơn 10%. Có phải nộp thêm phần thuế rác thải, môi trường... Cho cơ quan thuế ko a.
Việc bán cát thì bạn chỉ viết hóa đơn đầu ra thôi, còn phí môi trường và thuế tài nguyên thì bên bạn khai nộp chứ không phải xuất hóa đơn rồi nộp thêm các loại thuế phí kia.
1. Về thuế tài nguyên môi trường thì theo Điều 9, Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên có quy định như sau:
Điều 9. Khai thuế, quyết toán thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, hộ kinh doanh khai thác tài nguyên có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác, kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên của tháng đầu tiên có khai thác. Trường hợp thay đổi phương pháp xác định giá tính thuế thì thông báo lại với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong tháng có thay đổi.

2. Hàng tháng, NNT thực hiện khai thuế đối với toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng (không phân biệt tồn kho hay đang trong quá trình chế biến).
2. Về phí bảo vệ môi trường thì tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 thông tư 66/2016/TT-BTC quy định:
Điều 3. Khai và nộp phí

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. Thời hạn kê khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Người nộp phí phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.
2. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là loại khai theo tháng và quyết toán năm. Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời Điểm chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản, chấm dứt hoạt động thu mua gom khoáng sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều