Những chính sách mới có hiệu lực kể từ tháng 8/2021

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Tháng 8/2021 là thời điểm nhiều quy định và chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Mỗi cá nhân và Doanh nghiệp cần cập nhật và xử lý thông tin kịp thời

1. Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức

Nội dung này được quy định theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.

Qua đó, không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ở tất các cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư. Thay vào đó, giờ chỉ còn yêu cầu về kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu của từng ngạch.

Việc thay đổi này ước tính giúp đội ngũ công chức giảm được 1000 tỷ đồng từ việc đi học để lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nhằm tiết kiệm chi phí cho xã hội.

2. Chính sách về thuế với cá nhân, hộ kinh doanh

Từ ngày 01/8/2021, các quy định về thuế đối với cá nhân và hộ kinh doanh sẽ được áp dụng theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, cụ thể là thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, các vấn đề liên quan đến thủ tục thuế phải kể đến các nội dung nổi bật như:

- Sàn giao dịch TMĐT phải thực hiện khai, nộp thuế thay cho người bán theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện việc này, thì sàn giao dịch TMĐT phải cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của người bán, trong đó có thông tin về tài khoản ngân hàng, thống kê doanh thu.

- Cho phép cá nhân và hộ gia đình kinh doanh quy mô lớn được nộp thuế bằng phương pháp kê khai. Lúc này, cá nhân và hộ kinh doanh phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ, nhưng không phải quyết toán thuế.

- Bổ sung thêm một số khoản doanh thu tính thuế bao gồm: thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán phải chịu TNCN 0,5% và thuế GTGT 1%.

- Dịch vụ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số chịu thuế TNCN 2% và thuế GTGT 5%...

3. Khung giá mới cho nước sạch sinh hoạt

Đây là nội dung trong Thông tư 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2021.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để UBND cấp tỉnh quyết định giá bán nước sạch phù hợp, nhưng phải đảm bảo khung giá như sau:

- Tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1: mức giá từ 3.500 đồng - 18.000 đồng/m3

- Tại đô thị loại 2, 3, 4, 5: mức giá từ 3.000 đồng - 15.000 đồng/m3

- Tại khu vực nông thôn: mức giá từ 2.000 đồng - 11.000 đồng/m3

(Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT)

Hàng năm, giao các đơn vị cấp nước chủ động trong việc rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí SXKD nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh.

4. Quy định trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Bộ LĐTB & XH đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH siết chặt hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội.

Cũng tại Thông tư này, có 03 trường hợp quy định bị dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm:

- Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên;

- Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý;

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên.

Thông tư mới này có hiệu lực từ ngày 08/8/2021, nhưng các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư đã được áp dụng từ ngày 01/7/2021.

5. Ban hành mẫu hộ chiếu mới có gắn chip

Sau Căn cước công dân, loại giấy tờ tùy thân tiếp theo được gắn chip sẽ là hộ chiếu. Quy định này được ban hành theo mẫu công bố tại Thông tư 73/2021/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 14/8/2021.

Chip được gắn ở bìa sau của hộ chiếu lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Chip có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân.

Ngoài điểm mới trên, thì trang bìa của hộ chiếu tương tự như trước đây, vẫn in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu gồm 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Việc cấp hộ chiếu có gắn chip đã được Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đề cập (có hiệu lực từ ngày 01/07/2020), nhưng nay Bộ Công an mới ban hành mẫu hộ chiếu này.

6. Quy định mới về nâng bậc lương cho công chức

Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2021, tiếp tục là một văn bản đáng chú ý đối với công chức, viên chức khi trực tiếp điều chỉnh vấn đề nâng bậc lương của nhóm đối tượng này.

Thông tư này bổ sung trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm một số khoảng thời gian không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên như: Thời gian đào ngũ; Thời gian nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu; Thời gian thử thách khi hưởng án treo.

Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cũng được thay đổi từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Như vậy, cán bộ, công chức được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ được nâng bậc lương thường xuyên (trước đây là “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực” cũng thuộc diện được nâng bậc lương).

Theo Luật Việt Nam
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA