ưu đãi thuế TNDN

  • Thread starter my anh 121
  • Ngày gửi
my anh 121

my anh 121

Sơ cấp
6/8/21
4
0
1
23
anh chị ơi e có 02 câu hỏi nhờ anh chi giúp e:
1/ CTY e thành lập năm 2019 làm ngành xây dựng trên địa bàn khó khăn có trong phụ lục ND 218/2013 thì được hưởng thuế suất ưu đãi và miễn giảm thuế TNDN như thế nào ạ?
2/ năm 2019 kế toán cũ làm tờ khai QT TNDN năm ko lảm phụ lục 03-3A TNDN thì bây giờ e làm bổ sung được ko ??
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,226
1,157
113
48
TP.HCM
Trích TT 78/2014/TT-BTC
Điều 19. Thuế suất ưu đãi
1.
Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP , Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
1.
Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:
b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

Trích TT 96/2015/TT-BTC
Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
...
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Ví dụ 20: Năm 2014, doanh nghiệp A có dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2014 doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2014. Trường hợp dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2014, đến năm 2016 dự án đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2017.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định nêu trên được tính từ năm được cấp Giấy chứng nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

@my anh 121
1. Trích dẫn trên đây đủ thông tin cho câu hỏi 1 của em. Cần làm rõ gì thêm thì trao đổi tiếp nhé.
2. Nếu năm 2019 đã phát sinh TN đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế thì có thể nộp lại tờ khai có bổ sung PL miễn giảm.
 

Xem nhiều