Kế toán nông nghiệp

  • Thread starter Trần Vũ 2021
  • Ngày gửi
Trần Vũ 2021

Trần Vũ 2021

Sơ cấp
4/8/21
1
0
1
33
Mọi người ơi giúp em với,theo lý thuyết thì cây nông nghiệp ngắn ngày cuối vụ sẽ tính được giá thành sản phẩm, đó là thu hoạch 1 lần, còn bây giờ ví dụ giàn bầu nhà em, trái lớn thì hái bán trước, sau đó hái thành nhiều đợt, cuối vụ cộng lại hết mới có tổng số sản phẩm.vậy những lần bán bầu đầu tiên đó phải tính làm sao
 

Xem nhiều