Phương án SXKD an toàn trong mùa dịch cho các doanh nghiệp

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Cao cấp
Trong thời gian giãn cách xã hội, Tp. Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp được phép hoạt động có nhu cầu cần bố trí nhiều lao động làm việc thì phải thống nhất phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng chống dịch với UBND cấp xã.

Nội dung cần có trong phương án sản xuất, kinh doanh an toàn

Theo UBND Thành phố Hà Nội, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cần bố trí nhiều lao động đến làm việc thì UBND cấp phường, xã chủ động phối hợp, cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với đơn vị tại địa điểm nhằm thống nhất phương án SXKD để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sau đó, doanh nghiệp mới được cấp Giấy đi đường theo mẫu cho những người trong danh sách người lao động cần lưu thông trên đường.

Trong phương án SXKD an toàn trong mùa dịch, cần đảm bảo trình bày ngắn gọn, dễ hiểu để cán bộ UBND cấp xã nhanh chóng nắm bắt được kế hoạch SXKD và đi đến thống nhất kế hoạch này với doanh nghiệp.

Đặc biệt, kế hoạch nên có một số nội dung như:

Khuyến khích nhân viên lên kế hoạch đến nơi làm việc tự sàng lọc các triệu chứng (đo thân nhiệt và đánh giá các triệu chứng) tại nhà trước khi đến nơi làm việc.

Yêu cầu NLĐ giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc giữa người lao động với nhau.

Đảm bảo toàn bộ NLĐ đeo khẩu trang;

NLĐ không dùng chung đồ vật, hoặc nếu phải dùng chung dụng cụ, đảm bảo làm sạch và khử trùng dụng cụ đúng cách sau các lần sử dụng...
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều