Học kế toán doanh nghiệp

Đỗ Phương Phương

Đỗ Phương Phương

Sơ cấp
7/9/21
1
0
1
20
Hiện nay em đang học kế toán doanh nghiệp. Cho em hỏi em có thể xin vào nhà nước làm được không ạ
 
MrGeek

MrGeek

Sơ cấp
16/2/21
37
12
8
48
Hiện nay em đang học kế toán doanh nghiệp. Cho em hỏi em có thể xin vào nhà nước làm được không ạ

Bạn muốn xin vào làm Doanh nghiệp nhà nước hay cơ quan nhà nước ?

+ Doanh nghiệp nhà nước thì vẫn sử dụng chế độ kế toán DN
+ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì thì bạn phải học thêm chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 

Xem nhiều