Người lao động chỉ được hưởng BHXH theo thời gian mà doanh nghiệp có đóng phí

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
703
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 6/9/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (4 trang)

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền BHXH, cơ quan BHXH sẽ tạm thời giải quyết chế độ (thai sản, hưu trí, tử tuất, BHXH một lần...) cho người lao động căn cứ theo thời gian doanh nghiệp đã thực đóng BHXH (không tính thời gian nợ đóng).
Nếu đủ điều kiện, cơ quan BHXH sẽ tạm tính và chi trả mức hưởng theo thời gian thực đóng BHXH. Khi nào thời gian nợ BHXH được đóng bổ sung, người lao động sẽ được tính và chi trả thêm phần chênh lệch giữa mức hưởng tạm tính và mức hưởng chính thức.
Riêng với chế độ BHXH một lần, cơ quan BHXH sẽ tạm không chi trả cho trường hợp có tổng thời gian đã đóng và thời gian nợ BHXH từ đủ 20 năm trở lên để chờ đến khi đóng bổ sung sẽ giải quyết theo nguyện vọng của người lao động, hưởng BHXH một lần hay lương hưu.
Về thủ tục, đối với chế độ thai sản sẽ thực hiện như trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con/nhận con nuôi; đối với chế độ hưu trí, tử tuất sẽ thực hiện như trường hợp bảo lưu thời gian tham gia BHXH.
 

Đính kèm

  • CV2802-06092021BHXH..pdf
    451 KB · Lượt xem: 0
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều