Nhập khẩu nguyên liệu tại chỗ để SXXK có được miễn thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Tùy từng trường hợp, hàng hóa "nhập khẩu tại chỗ" để SXXK có thể được miễn hoặc sẽ phải nộp thuế nhập khẩu.

Theo đó, nếu doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa tại chỗ theo hợp đồng mua bán với DNCX hoặc được chỉ định nhận hàng từ DNCX theo hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài và đáp ứng quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì được mở tờ khai mã loại hình E31- nhập nguyên liệu SXXK và được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nội địa nhận hàng từ doanh nghiệp nội địa khác theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì phải mở tờ khai theo mã loại hình A11- nhập kinh doanh hoặc A12- nhập kinh doanh sản xuất và phải khai nộp thuế nhập khẩu, các loại thuế khác tương ứng với từng mã loại hình. Sau khi hàng nhập khẩu tại chỗ được đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp nội địa được đề nghị hoàn thuế theo Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021).
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều