Thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn xây dựng, chi phí lương xác định thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4143/BXD-KTXD ngày 6/10/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định mức lương chuyên gia trong dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tham khảo cơ sở dữ liệu chi phí thuê tư vấn nước ngoài của các công trình, dự án tương tự tại Việt Nam.

Theo Bộ Xây dựng, "mức lương chuyên gia" để lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài có thể được xác định trên cơ sở tham khảo mức lương của các hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc tư vấn có tính chất tương tự tại Việt Nam, phù hợp với mặt bằng tiền lương tư vấn trong khu vực, quốc gia mà chuyên gia tư vấn đăng ký quốc tịch và trên thế giới, tương ứng với trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia.

Việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .
 

Đính kèm

  • CV4143-06102021BXD..pdf
    485.6 KB · Lượt xem: 1
  • Like
Reactions: Trương Lan
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA