Những trường hợp tăng mức lương đóng BHXH theo lương cơ sở kể từ 1/7/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1927/BHXH-TST ngày 26/6/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

Công văn hướng dẫn việc điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN,... kể từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng (1,8 triệu/tháng) quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP .

Theo đó, các trường hợp được điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH bắt buộc lên 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 bao gồm:

a) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu/tháng quy định tại Điều 2 làm căn cứ tính mức lương, mức phụ cấp làm căn cứ đóng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP .

b) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2, khoản 4 Điều 123 Luật BHXH 2014 tham gia BHXH bắt buộc mà trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc trước khi hưởng chế độ phu nhân, phu quân (i) đã có quá trình tham gia, đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định; hoặc (ii) chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

c) Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty TNHH 100% vốn nhà nước, theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I Nghị định số 52/2016/NĐ-CP.

Từ 1/7/2023, mức trần đóng BHXH tự nguyện cũng được điều chỉnh tăng lên 36 triệu đồng/tháng (bằng 20 lần mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, mức đóng BHYT hộ gia đình, mức đóng BHYT của các đối tượng được nhà nước đóng, hỗ trợ đóng mức đóng BHYT cũng tăng theo mức lương cơ sở 1,8 triệu/tháng kể từ 1/7/2023.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA