Tiêu thụ nội địa phế phẩm SXXK được miễn khai hải quan và truy nộp thuế NK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7252/TXNK-CST ngày 1/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công, sản xuất xuất khẩu.
Theo quy định tại khoản 4, 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, khi bán tiêu thụ nội địa phế liệu, phế phẩm từ SXXK, doanh nghiệp sẽ được miễn khai hải quan và miễn nộp thuế NK. Tuy nhiên, phải khai nộp thuế GTGT, TTĐB, BVMT (nếu có) với cơ quan thuế.

Đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng sau đó phải tái xuất nguyên trạng trở ra nước ngoài, doanh nghiệp mở tờ khai tái xuất theo loại hình B13 và được hoàn trả khoản thuế NK đã nộp. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP).

Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo TCSĐ, trường hợp sau đó doanh nghiệp đem bán, tiêu thụ nội địa thì phải mở tờ khai mới và kê khai nộp thuế NK cho số phụ tùng bán ra.
 

Đính kèm

  • CV7252-01102021TCHQ..PDF
    1.3 MB · Lượt xem: 1
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều