Lưu ý điều kiện miễn thuế xuất khẩu sản phẩm tái chế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021 của Tổng cục Hải quan về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế chất thải được miễn thuế xuất khẩu.

Tuy nhiên, cần lưu ý, theo khoản 23 Điều 2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, chỉ những sản phẩm tái chế được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận/giấy phép đầu tư của cơ sở xử lý chất thải mới được miễn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Sửa lần cuối:
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều