Chưa gia hạn tiến độ dự án sẽ không được miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4979/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án ưu đãi đầu tư chỉ được miễn thuế khi doanh nghiệp có thông báo Danh mục miễn thuế với cơ quan hải quan.

Trong đó, hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế bắt buộc phải có Quyết định chủ trương đầu tư còn thời hạn.

Theo đó, trường hợp dự án của doanh nghiệp đã hết thời hạn đầu tư nhưng chưa được gia hạn tiến độ thực hiện thì không đáp ứng hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, tức dự án không được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều