Dự án ưu đãi đầu tư bắt buộc phải đăng ký Danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3611/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, chủ dự án phải thông báo Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều