Nhờ giải đáp: ảnh hưởng của Tài sản dở dang dài hạn đến hiệu quả sử dụng vốn

  • Thread starter xemvadown
  • Ngày gửi
X

xemvadown

Guest
17/9/12
1
0
1
vinh nghệ an
Chào mọi người,
Em có đề bài hãy đánh giá" Tài sản dở dang dài hạn (mà chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn, chiếm trên 35% tổng tài sản) ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty.
Nhờ anh chị phân tích giùm ạ
Xin cảm ơn!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều