Thời điểm xuất hoá đơn cho thuê văn phòng

  • Thread starter Gió trời
  • Ngày gửi
G

Gió trời

Sơ cấp
13/10/21
4
0
1
33
Cả nhà cho em hỏi. Cty em cho thuê vp kỳ hạn 2 năm. Khách thanh toán theo từng tháng một. Đầu tháng sẽ có thông báo số tiền gửi khách thuê và thời hạn thanh toán tiền. Em xin hỏi 2 vấn đề sau ạ
1. em xuất hoá đơn vào ngày của thông báo hay ngày nào cũng được miễn là trong tháng đó .
2. Khách chưa thanh toán ngay, có thể cuối tháng hoặc tháng sau mới thanh toán thì khi xuất hoá đơn xong em có được hạch toán N131, C 511, C3331 không? Hay chỉ được hạch toán N131, C3387, C3331
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Bên bạn ký hợp đồng thuê kỳ hạn 2 năm, nhưng thỏa thuận là thanh toán từng tháng nên bạn nên thống nhất thời điểm lập hóa đơn vào ngày cuối tháng của tháng thuê.

Ví dụ: Thuê tháng 10 lập hóa đơn ngày 31/10/2021 và không quan tâm đến việc thu được tiên hay chưa.

Không sử dụng tài khoản 3387 đối với trường hợp công ty bạn, sử dụng 131 để theo dõi công nợ thôi.
 
G

Gió trời

Sơ cấp
13/10/21
4
0
1
33
Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Bên bạn ký hợp đồng thuê kỳ hạn 2 năm, nhưng thỏa thuận là thanh toán từng tháng nên bạn nên thống nhất thời điểm lập hóa đơn vào ngày cuối tháng của tháng thuê.

Ví dụ: Thuê tháng 10 lập hóa đơn ngày 31/10/2021 và không quan tâm đến việc thu được tiên hay chưa.

Không sử dụng tài khoản 3387 đối với trường hợp công ty bạn, sử dụng 131 để theo dõi công nợ thôi.
Em cám ơn ạ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA