Giao nguyên liệu cho chi nhánh khác SXXK có được miễn thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5419/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2021 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP (hiệu lực từ 25/4/2021), trường hợp công ty giao lại toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu cho công ty có sở hữu trên 50% vốn để sản xuất hàng xuất khẩu thì cũng được miễn thuế nhập khẩu số nguyên liệu này.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp Chi nhánh này nhập khẩu nguyên liệu và giao cho các Chi nhánh khác sản xuất hàng xuất khẩu thì không được miễn thuế theo quy định trên, do chủ sở hữu vốn tại các Chi nhánh là Công ty.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều