Bảng Hỏi - Đáp về các sửa đổi trong chính sách thuế XNK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Công văn đính kèm Bảng Hỏi - Đáp của Tổng cục Hải quan về các quy định sửa đổi thuế XNK tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP, hiệu lực từ 25/4/2021, gồm:

- Thuế suất ưu đãi đối với hàng nhập khẩu tại chỗ;

- Chính sách miễn thuế đối với hàng nhập khẩu để gia công xuất khẩu;

- Cách tính thuế khi doanh nghiệp nội địa nhận lại sản phẩm thuê DNCX gia công;

- Khai thay đổi mục đích sử dụng đối với sản phẩm gia công, nguyên liệu, vật tư dư thừa còn lưu kho;

- Khai nộp thuế đối với hàng nhập khẩu để gia công nhưng sau đó làm quà biếu, tặng;

- Trị giá tính thuế sản phẩm trong trường hợp nguyên liệu được nhập tại nhiều thời điểm khác nhau với mức giá khác nhau;

- Mở tờ khai mới, nộp thuế đối với nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại chỗ;

- Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo loại hình xuất kinh doanh;

- Thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK;

...

Theo đó, đối với hàng nhập gia công, nếu doanh nghiệp thông báo cơ sở gia công lại/hợp đồng gia công lại trễ hạn thì vẫn được miễn thuế NK, chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không thông báo thì bị xử phạt đồng thời không được miễn thuế NK.

Trường hợp sản phẩm gia công, nguyên liệu, vật tư dư thừa vẫn còn lưu kho, chưa có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng thì doanh nghiệp chưa buộc mở tờ khai mới và nộp thuế. Quy định hiện hành cũng không giới hạn thời gian lưu kho tối đa hoặc thời hạn tối đa phải khai thay đổi mục đích sử dụng, tức có thể lưu kho bao lâu cũng được.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều