Khấu trừ Thuế GTGT

T

Thúy Hằng

Sơ cấp
28/12/21
2
0
1
34
Nhờ các anh chị chỉ giúp e với ạ
Quý 3: Nợ ĐK 1331: 2.474.896 Nợ PS 1331: 65.455

Đầu Ky 3331: 0 PS có 3331: 570.000

Quý 3: e khấu trừ TGTG. Nợ 3331, Có 1331 số tiền: 65.455

Sau khi khấu trừ: Nợ Cuối kỳ 1331: 2.474.896 ---- Có CK 3331: 504.545

Quý 4: Nợ ĐK 1331: 2.474.896 Nợ PS 1331: 5.394.558

Có DK 3331: 504.545 Có PS 3331: 7.133.636

Quý 4 này e phải khấu trừ TGTG số tiền là bn ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

Aloha Cool

Sơ cấp
20/9/18
14
12
3
33
Bạn có thể tham khảo nhé
Kết chuyển thuế GTGT cuối quý 3
Nợ TK3331: 65.455
Có TK 1331: 65.455
Số thuế GTGT được khấu trừ quý 3 : Số thuế GTGT đầu kỳ được khấu trừ chuyển sang+ số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ- số thuế GTGT đầu ra trong kỳ
= 2.474.896+65.455-570.000=1.970.351
2, Quý 4
Nợ TK3331: 5.394.558
Có TK 1331: 5.394.558
Số thuế GTGT được khấu trừ quý 4 : Số thuế GTGT đầu kỳ được khấu trừ chuyển sang+ số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ- số thuế GTGT đầu ra trong kỳ
= 5.394.558+2.474.896- 7.133.636= 735.818
 
T

Thúy Hằng

Sơ cấp
28/12/21
2
0
1
34
Bạn có thể tham khảo nhé
Kết chuyển thuế GTGT cuối quý 3
Nợ TK3331: 65.455
Có TK 1331: 65.455
Số thuế GTGT được khấu trừ quý 3 : Số thuế GTGT đầu kỳ được khấu trừ chuyển sang+ số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ- số thuế GTGT đầu ra trong kỳ
= 2.474.896+65.455-570.000=1.970.351
2, Quý 4
Nợ TK3331: 5.394.558
Có TK 1331: 5.394.558
Số thuế GTGT được khấu trừ quý 4 : Số thuế GTGT đầu kỳ được khấu trừ chuyển sang+ số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ- số thuế GTGT đầu ra trong kỳ
= 5.394.558+2.474.896- 7.133.636= 735.818
Dạ e cảm ơn ạ
 

Similar threads

Emmy Nguyen
Trả lời
2
Lượt xem
23K
Emmy Nguyen

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA