Mỗi tuần một chuyên đề

Từ ngày 01/02/2022 điều chỉnh giảm thuế GTGT đối với một số mặt hàng

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Gần đây Bộ tài chính đã Ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm thuế trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Một số nội dung quy định đáng chú ý tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP bao gồm:

  1. Điều chỉnh giảm thuế GTGT đối với một số mặt hàng:
Ngoại trừ các mặt hàng hóa, dịch vụ được nêu rõ tại Phụ lục I, II, III của Nghị định tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị định sẽ được điều chỉnh giảm. Cụ thể mức giảm được quy định như sau:

- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm được điều chỉnh giảm thuế GTGT

- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm được điều chỉnh giảm thuế GTGT.

  1. Các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại khoản 2 Điều này của các Doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh khác sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế của doanh nghiệp.
  1. Nghị định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/02/2022.
Với những thông tin chia sẻ trên đây, hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức nhanh chóng cập nhật để áp dụng kịp thời cho đơn vị mình theo quy định chung.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA