Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ 1/7/2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Nghị định này quy định chính sách giảm 2% thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm 2023 (từ 1/7 - 31/12/2023) dành cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất GTGT với thuế suất 10%.

Theo đó, các hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất GTGT 10% nếu nằm ngoài Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế ban hành tại Phụ lục I, II, III Nghị định này đều được giảm 2% thuế GTGT, tức được xuất hóa đơn với thuế suất GTGT 8%.

Riêng những cơ sở kinh doanh đang tính nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì trên hóa đơn được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 1/7/2023, nếu doanh nghiệp đã lỡ xuất hóa đơn với thuế suất chưa giảm thì được điều chỉnh hoặc thay mới hóa đơn theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh/thay thế, bên bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Ngoài ra, lưu ý, doanh nghiệp phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định này cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA