Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
564
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 771/TCHQ-TXNK ngày 8/3/2022 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa để xuất khẩu sang nước thứ ba phù hợp với quy định về quyền XNK tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP, đồng thời hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì được hoàn thuế NK và miễn thuế XK theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13.

Về mã loại hình nhập khẩu, Tổng cục Hải quan lưu ý, mã A41 hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa để bán trực tiếp tại Việt Nam, không áp dụng cho hàng nhập khẩu để tái xuất sang nước thứ ba.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều