hỏi về thuế xuất

  • Thread starter Dat306
  • Ngày gửi
D

Dat306

Sơ cấp
15/3/22
2
0
1
48
anh chị cho e hỏi Cty e có nhập cùng một mặt hàng nhưng nhập khẩu thì thuế đầu vào là 10% nhưng mua trong nước lại là 5% vậy khi xuất bán thì xuất thuế bao nhiêu%
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,036
410
83
46
Ninh Thuận
anh chị cho e hỏi Cty e có nhập cùng một mặt hàng nhưng nhập khẩu thì thuế đầu vào là 10% nhưng mua trong nước lại là 5% vậy khi xuất bán thì xuất thuế bao nhiêu%
Bạn nói rõ cho tụi mình biết mặt hàng đó là mặt hàng gì? Nếu vậy thì cái nào NK thì để mã khác, mua trong nước mã khác, mua vào 5 thì xuát ra 5 , mua vào 10 thì bán 10.
 
D

Dat306

Sơ cấp
15/3/22
2
0
1
48
Bạn nói rõ cho tụi mình biết mặt hàng đó là mặt hàng gì? Nếu vậy thì cái nào NK thì để mã khác, mua trong nước mã khác, mua vào 5 thì xuát ra 5 , mua vào 10 thì bán 10.
Mạt hàng đó là đường Glucozo (Dextrose Monohydrate) Nhập khẩu thì nhập thuế 10% mà mua trong nước thì thuế 5% .
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
51
TP.HCM
Mạt hàng đó là đường Glucozo (Dextrose Monohydrate) Nhập khẩu thì nhập thuế 10% mà mua trong nước thì thuế 5% .
Khoản 8 điều 10 Thông tư 219/2014/TT-BTC quy định Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn thuế suất GTGT 5%.

Phụ lục đính kèm Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam :
d) Ký hiệu (10) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.
17.02Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.
- Lactoza và xirô lactoza:
1702.11.00- - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên, tính theo trọng lượng chất khô
5
1702.19.00- - Loại khác
5
1702.20.00- Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích
5
1702.30- Glucoza và xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza không quá 20% tính theo trọng lượng ở thể khô:
1702.30.10- - Glucoza
5
1702.30.20- - Xirô glucoza
10
1702.40.00- Glucoza và xirô glucoza, chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển
5
1702.50.00- Fructoza tinh khiết về mặt hóa học
5
1702.60- Fructoza và xirô fructoza khác, chứa hàm lượng fructoza trên 50% tính theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển:
1702.60.10- - Fructoza
5
1702.60.20- - Xirô fructoza
10
1702.90- Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô:
- - Mantoza và xirô mantoza:
1702.90.11- - - Mantoza tinh khiết về mặt hóa học
5
1702.90.19- - - Loại khác
5
1702.90.20- - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên
10
1702.90.30- - Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza)
5
1702.90.40- - Đường caramen
10
- - Loại khác:
1702.90.91- - - Xi rô
10
1702.90.99- - - Loại khác
5
+ Riêng: Xi rô đường thuộc nhóm 17.02
10

Nhìn trích dẫn thì có thể thấy glucoza dạng siro sẽ áp dụng thuế suât GTGT 10% trong tất cả các khâu. => Khi NK thuế 10% thì khi xuất bán sẽ phải áp cùng thuế suất.

Loại mua trong nước 5%, bạn xem kỹ nó ở thể gì. Theo mình phán đoán nó sẽ không giống vơi loại NK 10%. Đầu vào 5% thì xuất bán sẽ áp cùng thuế suất.

Và để không bị lẫn lộn thì 2 sản phẩm này, nên đặt mã hàng hoá khác nhau.

(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/...h-muc-hang-hoa-nhap-khau-Viet-Nam-238964.aspx)
 
  • Love
Reactions: MINA

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA