Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp

  • Thread starter Phần mềm Ubot
  • Ngày gửi
P

Phần mềm Ubot

Sơ cấp
22/3/22
2
0
1
26

Xác định thuế cho doanh nghiệp: 4 loại là thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế XNK​

6S_ipDZZ5-FXzYxQGg9U56Yyl14_9tDCCqUHjA22636GbVp5yGrvch5BYIbCrPyIO7Ihe5TpRd06mAnhG1N93wFgvNuKGxRPIMRiZNNKoy0DRsNv_9jvwGQ_NTv5e2NY1hNeA2jA

1. Cách xác định thuế giá trị gia tăng​

Bán hàng hóa: Thời điểm xác định thuế là thời điểm chuyển giao lại quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hàng hóa cho người mua, trường hợp này không cần phân biệt đã thanh toán tiền mua hàng hay chưa​

Đối với cung ứng dịch vụ: Thời điểm xác định thuế trong cung ứng dịch vụ là thời điểm đã hoàn thành xong việc cung ứng dịch vụ hoặc có thể xác định trong thời điểm bên bán lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, trường hợp này không cần xác định đã thanh toán đủ tiền cung ứng dịch vụ hay chưa​

Đối với hoạt động hàng hóa nhập khẩu: Được xác định trong thời điểm đã đăng ký tờ khai hải quan của mặt hàng nhập khẩu​

2. Hướng dẫn xác định thuế thu nhập​

  • Trong hoạt động mua bán hàng hóa, được xác định ở thời điểm chuyển giao quyền sử dụng và sở hữu mặt hàng đã bán
  • Trong hoạt động cung ứng dịch vụ, xác định ở trong thời điểm đã hoàn thành xong việc cung ứng dịch vụ
  • Trong hoạt động vận tải hàng không, xác định trong thời điểm đã hoàn thành xong việc cung ứng vận chuyển cho bên mua hàng

3. Hướng dẫn xác định tính thuế thu nhập cá nhân​

Đối với khoản thu nhập từ tiền lương và tiền công​

  • Đối với thời điểm xác định thu nhập chịu thuế với những khoản chi phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy.
  • Xác định tính thuế khi doanh nghiệp bảo hiểm và các công ty quản lý hưu trí tự nguyện chi trả tiền bảo hiểm

Khoản thu nhập từ những hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm hoặc bán hàng đa cấp: Được xác định ở trong thời điểm những công ty này đã thanh toán thu nhập cho các cá nhân​

Khoản thu nhập chịu thuế từ kinh doanh​

  • Trong hoạt động bán hàng, xác định ở thời điểm để chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng hàng hóa
  • Trong hoạt động cung ứng dịch vụ, xác định trong thời điểm đã hoàn thành cung ứng dịch vụ

Khoản thu nhập từ việc đầu tư vốn: Xác định thu nhập chịu thuế trong thời điểm tổ chức và cá nhân đã trả thu nhập cho bên nộp thuế​

Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn: Đối với thời điểm hợp góp vốn bằng phần vốn góp, thời điểm xác định được tính từ chuyển nhượng vốn và thời điểm cá nhân chuyển nhượng và rút vốn​

Xác định các khoản thừa kế và quà tặng: Đối với thừa kế và quà tặng, được xác định ở thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản, quà tặng​

Anh chị tìm hiểu thêm tại đây : https://ubot.vn/thong-tu-80-2021-tt-btc-tom-tat-cac-diem-moi-can-luu-y/

4. Hướng dẫn xác định thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu​

Thời điểm xác định thuế của thuế xuất nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên mức thuế, giá trị tính thuế và cả tỷ giá tính thuế trong thời điểm tính thuế
#UBot #UBot_Invoice #akaBot #kế_toán #thông_tư78 #nghị_định15 #hóa_đơn_điện_tử #phần_mềm_kế_toán #phần_mềm_xử_lý_hóa_đơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA