Tái nhập thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 966/TCHQ-TXNK ngày 23/3/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê DNCX gia công.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công lại hàng hóa SXXK thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công ở nước ngoài (Điều 67 Thông tư 38/2015/TT-BTC, sửa đổi tại khoản 44 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khi tái nhập thành phẩm gia công, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng cho gia công do DNCX cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC (trừ trị giá nguyên liệu do doanh nghiệp nội địa cung cấp).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều