Thuế nhập khẩu của sản phẩm đặt DNCX gia công có được hoàn lại khi thực xuất?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1346/TCHQ-TXNK ngày 19/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp giao hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan sản xuất, gia công lại thì khi tái nhập thành phẩm trở lại nội địa phải nộp thuế nhập khẩu.

Đối với thuế nhập khẩu phải nộp khi tái nhập thành phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nêu trên, Tổng cục Hải quan cho rằng pháp luật hiện hành như Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Nghị định 18/2021/NĐ-CP đều không có quy định hoàn lại thuế, kể cả trường hợp thành phẩm tái nhập được xuất khẩu trở ra nước ngoài.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều