Hàng nhập gia công sẽ không được miễn thuế nếu thuê gia công lại toàn bộ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
488
111
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1606/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công.

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp bên ký hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài không có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công, hàng hóa nhập khẩu được thuê gia công lại toàn bộ thì không đáp ứng điều kiện miễn thuế nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều