Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1746/TCHQ-TXNK ngày 17/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, khi chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu dư thừa sau quá trình sản xuất xuất khẩu (SXXK), doanh nghiệp phải mở tờ khai mới để kê khai nộp thuế.

Trị giá hải quan được xác định theo giá thực tế bán (khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ).

Đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình SXXK, khi chuyển tiêu thụ nội địa sẽ được miễn nộp thuế nhập khẩu, tuy nhiên phải khai nộp các loại thuế khác (GTGT, TTĐB, BVMT) với cơ quan thuế (khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Giá tính thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa phế liệu, phế phẩm SXXX được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều