Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1172/HQTPHCM-GSQL ngày 30/5/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, các trường hợp được xét hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (thuế XNK) được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, bao gồm:

- Đã nộp thuế XNK nhưng không có hàng hóa XNK hoặc XNK ít hơn so với số lượng đã nộp thuế;

- Đã nộp thuế XK nhưng hàng hóa XK phải tái nhập;

- Đã nộp thuế NK nhưng hàng hóa NK phải tái xuất;

- Hàng hóa nhập kinh doanh, đã nộp thuế NK nhưng sau đó đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu;

- Đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, phương tiện được phép tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp đi thuê để thực hiện dự án, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, ...).

Thủ tục hoàn thuế XNK thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 37 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Về quy trình khai báo và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 31/2018/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều