Thẩm quyền ký biên bản thu hồi hoá đơn

  • Thread starter phương lan nguyễn
  • Ngày gửi
P

phương lan nguyễn

Sơ cấp
7/6/22
1
1
3
28
Anh chị cho e hỏi có văn bản nào quy định về thẩm quyền ký biên bản hủy/ điều chỉnh hoá đơn không ạ?
 
  • Like
Reactions: phantuannam
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,304
1,012
113
41
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Anh chị cho e hỏi có văn bản nào quy định về thẩm quyền ký biên bản hủy/ điều chỉnh hoá đơn không ạ?
Để đơn giản tình huống, chúng ta ứng dụng các sử dụng "người mua", "người bán" thì chữ ký của người có thẩm quyền là
1. Người đại diện theo pháp luật
2. Người được ủy quyền

Vì hiện tại HDDT được sử dụng phổ biến nên có thể thực hiện ký số bằng Chữ ký số của công ty để ký biên bản nói chung. Trường hợp ký sống thì là người có thẩm quyền nêu trên.

Tham khảo hướng dẫn tình huống mất hóa đơn quy định tại NĐ123 như sau:

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bản sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Vậy là rõ.
 
Webketoan PRO

Xem nhiều