NHỜ A/C GIẢI GIÚP Ạ

  • Thread starter Zoro1234
  • Ngày gửi
Z

Zoro1234

Sơ cấp
15/6/22
3
1
3
33
DN sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, có một số thông tin sau:

(1).Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ:

SPA: 1.000.000; trong đó: (Dùng cho câu 3, 4)

- Chi phí NVL trực tiếp: 600.000

- Chi phí NC trực tiếp: 200.000

- Chi phí sản xuất chung: 200.000

SPB: 600.000; trong đó: (Dùng cho câu 3, 4)

- Chi phí NVL trực tiếp: 400.000

- Chi phí NC trực tiếp: 100.000

- Chi phí sản xuất chung: 100.000

(2).Chi phí sản xuất trong kỳ

- Xuất NVL cho sản xuất :

SPA : 6.000.000

SPB : 3.000.000

SX chung : 1.000.000

-.Xuất dụng cụ loại phân bổ lần 1 cho PX : 2.000.000

-.Lương công nhân trực tiếp sản xuất : 9.000.000 ; phân bổ cho mỗi loại sản phẩm theo chi phí NVL trực tiếp

-.Lương nhân viên phân xưởng : 3.000.000

-.Các khoản trích theo lương tính vào CP 19%

-.Khấu hao phân xưởng 3.000.000

-.Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất 2.000.000 chưa thanh toán

-.Chi phí sản xuất khác bằng tiền mặt 1.000.000 ; bằng tiền gửi 3.000.000

(3).Số lượng sản phẩm hoàn thành & dở dang cuối kỳ :

SPA : hoàn thành 900sp, dở dang 100sp

SPB: hoàn thành 800sp, dở dang 200sp

Yêu cầu:

1. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất cho 2 loại sản phẩm. Chi phí SX chung phân bổ theo CP nhân công trực tiếp. Lập các bút toán cần thiết.

2. Giả định NVL trực tiếp đưa vào từ khâu đầu của quy trình sản xuất: DN chỉ tính chi phí NVL trực tiếp vào SP dở dang. Xác định CPSX dở dang cho mỗi loại sản phẩm.

3. Giả định chi phí NVL trực tiếp hoàn thành 100%; chi phí chế biến hoàn thành 50%. Xác định chi phí sản xuất dở dang cho mỗi loại sản phẩm.

4. Giả định mức độ hoàn thành theo khoản mục chi phí của mỗi loại như sau:

SPA: NVL trực tiếp 60%; chế biến 30%

SPB: NVL trực tiếp 70%; chế biến 20%

Xác định chi phí sản xuất dở dang cho mỗi loại sản phẩm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Similar threads

Z
Trả lời
3
Lượt xem
1K
M
D
Trả lời
0
Lượt xem
603
D
lexuanthinh
Trả lời
0
Lượt xem
812
lexuanthinh

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA