Kế toán quản trị 1 (Phân bổ chi phí sxc)

D

Dinh Nguyễn 27

Sơ cấp
13/6/23
1
1
3
20
Câu 3 (3 điểm) Công ty cổ phần Mộc Miên chuyên sản xuất hàng hóa, trong tháng 06/N có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

I. Số dư đầu kỳ của các đơn đặt hàng:

Mã đơn đặt hàng
Chi phí NVLTT
Chi phí NCTT
Chi phí SXC phân bổ
Tổng
H100​
90.000​
24.000​
10.000​
124.000​
H102​
64.000​
20.000​
28.000​
112.000​
Cộng
154.000
44.000
18.000
236.000
II. Tập hợp các khoản chi phí sản xuất phát sinh trong tháng 03/N:

Chi phí
H100
H102
Tổng
Nguyên vật liệu trực tiếp
42.000​
35.000​
77.000​
Nhân công trực tiếp
28.000​
16.000​
44.000​
Sản xuất chung
24.000​
Biết rằng chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng đơn hàng theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Cuối tháng 06/N đơn hàng mã H100 sản xuất hoàn thành 800 chiếc.

Yêu cầu:

1. Xác định mức phân bổ của chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh cho từng đơn đặt hàng trong tháng.

2. Xác định mức phân bổ của chi phí sản xuất chung ước tính cho từng đơn đặt hàng và chênh lệch thừa/ thiếu. Biết rằng chi phí sản xuất chung ước tính phân bổ cho các đơn đặt hàng bằng 60% chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

3. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm của đơn đặt hàng H100.


Giúp em với ạ .
 
  • Like
Reactions: MINA

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA