Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2922/TCHQ-GSQL ngày 18/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan.

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, Hải quan các tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại việc áp dụng thuế đối với các lô hàng đường nhập khẩu và tiến hành ấn định thuế, xử phạt nếu tính thuế chưa đúng.

Về nguyên tắc, đường nhập khẩu theo hạn ngạch chỉ được áp dụng mức thuế trong hạn ngạch khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

(i) có giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo quyền sử dụng hạn ngạch nhập nhập khẩu đường do Bộ Công thương cấp.

(ii) có số lượng nhập khẩu nằm trong số lượng hạn ngạch được cấp.

Thuế suất trong hạn ngạch được áp dụng theo thuế suất MFN (quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP, Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP) hoặc theo thuế suất FTA (nếu đáp ứng quy định của Hiệp định FTA tương ứng).

Tuy nhiên, nếu đường nhập khẩu không đáp ứng các điều kiện (i), (ii) nêu trên thì phải nộp thuế theo mức thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Riêng đường nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN đồng thời có C/O Form D thì được áp dụng mức thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ban hành tại Nghị định 156/2017/NĐ-CP, không phân biệt trong hay ngoài hạn ngạch.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều