Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 42536/CTHN-TTHT ngày 29/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Thông tư 80/2021/TT-BTC, doanh nghiệp Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài chỉ phải chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu nếu nhà cung cấp nước ngoài không có đăng ký thuế, khai nộp thuế tại Việt Nam theo Điều 76, 77, 78, 79 Thông tư này.

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế và trực tiếp khai nộp thuế tại Việt Nam thì không cần trích nộp thay thuế nhà thầu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều