Đề: định khoản các nghiệp vụ

_hy.iaen_

_hy.iaen_

Sơ cấp
22/9/22
2
0
1
18
Chuyển khoản góp vốn liên doanh dài hạn 200.000.000
Nợ 222
Có 112
Em định khoản như vậy đúng ko ạ.
Mong anh chị trả lời giúp em.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều