Mua TSCĐ

_hy.iaen_

_hy.iaen_

Sơ cấp
22/9/22
2
0
1
18
Mua TSCĐ hữu hình bằng tiền mặt, giá chưa thuế 250.000.000, thuế 10% thanh toán bằng TGNH. Tài sản cố định này được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Mong anh chị giúp em định khoản bài này với ah.
E cảm ơn nhiều.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều