Giúp em bài Kiểm soát nội bộ với ạ

  • Thread starter Tuệ Nhã 11
  • Ngày gửi
Tuệ Nhã 11

Tuệ Nhã 11

Sơ cấp
24/9/22
2
0
1
22
Anh chị đang lập kế hoạch xây dựng HTKSNB công ty A(có trụ sở chính tại TP.HCM). Qua tìm hiểu, Anh Chị thu thập được các thông tin sau:
- Trong năm, công ty A đã tham gia một loại hoạt động sản xuất kinh doanh mới: Cung cấp, lắp đặt và bảo trì hệ thống lạnh cho công trình công nghiệp và dân dụng lớn. Các thiết bị thực hiện hoạt động trên được công ty nhập khẩu, các hợp đồng thường kéo dài đến 6 tháng, và các thỏa thuận trong hợp đồng rất linh hoạt(Công ty A có thể thực hiện tách biệt 3 hoạt động: Cung cấp, bảo trì, lắp đặt hoặc thực hiện cung cấp trọn gói). Hoạt động này phát triển mạnh, đặc biệt là từ quý 4 năm 202x. Để tăng tiến độ, Công ty A sử dụng nhiều nhà thầu phụ trong lắp đặt và bảo trì. Doanh thu hoạt động mới này chiếm 30% doanh thu và mang lại 50% lợi nhuận năm 202x cho công ty A.
- Vào tháng 12 năm 202x, Công ty A công bố kế hoạch đóng cửa một nhà máy cơ khí tại Hà Nội do tái cơ cấu lại công ty. Thiết bị của nhà máy này sẽ được chuyển về một công ty con mới thành lập ở Đà Nẵng. Công ty A phải chịu một khoản tiền bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Ngoài ra, công ty còn đối mặt với một số vụ kiện do không thực hiện các cam kết với địa phương(chi nhánh Hà Nội) về bảo vệ môi trường. Chi phí vận chuyển và lắp đặt nhà máy mới ở Đà Nẵng là khá lớn do mốt số thiết bị thuộc loại siêu trọng
Yêu Cầu: Anh Chị hãy phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến sai lệch trọng yếu trên báo cáo tài chính năm 202x của công ty A liên quan đến từng thông tin trên?
Gợi ý :
1 Các hợp đồng vừa bán hàng hóa, vừa cung cấp dịch vụ rất phức tạp thì ảnh hưởng đến gì

2 Các hợp đồng dịch vụ phát sinh vào quý 4 thì ảnh hưởng gì

3 Việc sử dụng các nhà thầu phụ là tăng sự phức tạp trong tính toán mức độ hoàn thành của các dịch vụ kéo dài sang niên độ sau thì ảnh hưởng gì

4 Hoạt động kinh doanh mới này có ảnh hưởng lớn đến gì

5 Chi phí tái cơ cấu ảnh hưởng?

6 Khả năng lẫn lộn giữa chi phí di dời và lắp đặt vào chi phí tái cơ cấu?

7 Các vụ kiện tụng làm xuất hiện ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA