Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
699
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4344/TCHQ-TXNK ngày 17/10/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng DNCX.

Công văn hướng dẫn thống nhất về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc hoặc lắp đặt thiết bị cho DNCX.

Theo đó, trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc hoặc lắp đặt thiết bị cho DNCX nếu đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại điểm c khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC (từ 5/6/2018 là khoản 5, khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ) thì được miễn thuế nhập khẩu.

Ngược lại, nếu hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu không đáp ứng hồ sơ, thủ tục hải quan theo các điều khoản nêu trên thì phải nộp thuế nhập khẩu.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều