Kế toán ngoại tệ

H

Ha Nguyen01

Sơ cấp
25/11/22
4
0
1
29
Mọi người cho em hỏi
Phí ngân hàng bằng ngoại tệ hạch toán theo tỷ giá mua hay tỷ giá bán của ngân hàng tại ngày trừ phí ạ
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
21/10/15
796
296
63
Bạn đọc thêm:
TT200:
Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái
1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

+ Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.
 
  • Like
Reactions: Ha Nguyen01
H

Ha Nguyen01

Sơ cấp
25/11/22
4
0
1
29
Bạn đọc thêm:
TT200:
Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái
1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

+ Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản chi phí được thanh toán ngay bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.
Cảm ơn b na!
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều