kiểm tra việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ khoản mục tiền gửi ngân hàng, và lập bút toán điều chỉnh (nếu có).

  • Thread starter ann123
  • Ngày gửi
ann123

ann123

Sơ cấp
24/3/24
1
0
1
19

Dạ mong anh chị hướng dẫn em với ạ. Em cảm ơn ạ​

Bạn là trợ lý kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Hoàn Hảo. Trong năm 2024, bạn được phân công kiểm toán phần hành tiền của khách hàng là Công ty CP K & k . Biết khách hàng này có số liệu như sau:

Số dư ngoại tệ tiền gửi ngân hàng

+ Tài khoản 1122 – Tiền gửi ngân hàng USD: 1.341.800.000 đồng, trong đó

11221-Tiền gửi ngân hàng VCB: 904.400.000 đồng (tương đương 38.000 USD)

11222-Tiền gửi ngân hàng BIDV:437.400.000 đồng (tương đương 18.000 USD)Biết tỷ giá USD tại ngày 31/12/2023 (ngân hàng VCB) là 24.080 đồng.kiểm tra việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ khoản mục tiền gửi ngân hàng, và lập bút toán điều chỉnh (nếu có).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
tien2910

tien2910

Sơ cấp
19/4/24
4
0
1
25
+ Quy đổi số dư gốc ngoại tệ VCB theo tỷ giá mua là 915.040.000 VND so với số dư chưa đánh giá 904.400.000 VND lệch 10.640.000 VND (lỗ chênh lệch tỷ giá). đề nghị bút toán Nợ 413/Có 11221 10.640.000 VND.
+ Cần thêm thông tin tỷ giá mua chuyển khoản của ngân hàng BIDV để kiểm tra đánh giá.
Bạn là trợ lý kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Hoàn Hảo. Trong năm 2024, bạn được phân công kiểm toán phần hành tiền của khách hàng là Công ty CP K & k . Biết khách hàng này có số liệu như sau:

Số dư ngoại tệ tiền gửi ngân hàng

+ Tài khoản 1122 – Tiền gửi ngân hàng USD: 1.341.800.000 đồng, trong đó

11221-Tiền gửi ngân hàng VCB: 904.400.000 đồng (tương đương 38.000 USD)

11222-Tiền gửi ngân hàng BIDV:437.400.000 đồng (tương đương 18.000 USD)Biết tỷ giá USD tại ngày 31/12/2023 (ngân hàng VCB) là 24.080 đồng.kiểm tra việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ khoản mục tiền gửi ngân hàng, và lập bút toán điều chỉnh (nếu có).
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA